تماس با ما
مشخصات QC

پس از سفارش سفارش ، ما یک نمونه پیش تولید برای تأیید با مشتری قبل از تولید انبوه ساخته ایم. از زوایای مختلف عکس بگیرید ، جزئیات را به مشتریان نشان دهید و قطعات ناقص را برطرف کنید. پس از تایید مشتری نمونه ، ما به شدت از تولید نمونه پیروی خواهیم کرد. برنامه ها و الزامات تولید ایجاد می شود و به هر مدیر بخش اطلاع داده می شود تا از زمان تحویل مطلع شود و از بروز هرگونه خطا جلوگیری کند. علاوه بر این ، ردیابی تولید در طی فرایند تولید برای مشتریان منتشر خواهد شد. پس از اتمام تولید ، بخش کنترل کیفیت کیفیت را بررسی می کند. در همان زمان ، دوباره عکس بگیرید تا با مشتری تأیید شود.